Vataan Ammattiopisto Varia. Finlandia. Erasmus +2018 2